PHOTOPROJECT DIT IS MIJN LAND

'Dit is mijn Land'

Photoproject van Sjaak Verboom

'Dit is mijn Land’ is een documentair fotoproject van Sjaak Verboom. Een fotoserie over identiteit en verbondenheid. 

Op elke foto staan twee vrouwen in een Nederlands landschap, een autochtone vrouw naast een allochtone. 

Beide hebben een Nederlands paspoort. 

Beide gaan gekleed in hun eigen authentieke kleding. 


Kleding dient niet slechts om naaktheid te verhullen maar ook om identiteit te onthullen. Door hun kleding tonen de vrouwen hun identiteit, hun roots, de groep waar ze bij horen.

Maar door zich te laten fotograferen samen met iemand met een totaal andere dracht verbreken ze de exclusiviteit van de groepsidentiteit. 'Wij beiden, zoals we hier naast elkaar staan, zijn mens. Door onze kleding tonen we waar we vandaan komen, maar door onze pose benadrukken we iets veel belangrijkers: Wij zijn mens. 

Vrouw. 

Moeder. 

Wij zijn Nederlander.


Bij de foto’s worden interviews afgenomen. 

De vrouwen worden bevraagd over de thema’s: 

Familie en Relaties. [bv. bespreekt u echt gevoelige zaken binnen of buiten de familie? mogen uw kinderen eigen keuzes maken tav kleding, partner etc.?] 

Burgerschap. [bv. gaat u stemmen? bent u aktief in uw buurt? De vraag: Waar wilt u begraven of gecremeerd worden, vertelt veel over de verbondenheid met het land, de grond] 

Religie. [bv. staat u wat geloof betreft in dezelfde traditie als uw ouders en grootouders?]


Foto's: C-print op dibond en Gliceé-print. Gelimiteerde oplage. Prijzen op aanvraag.

Het project ‘Dit is mijn Land’ is in ontwikkeling | © sjaak verboom 2020

'This is my Country' is a documentary photo project of Sjaak Verboom in which he explores the themes of identity and belonging. 

Every photograph portrays two women, one of Dutch descent and the other of immigrant descent, surrounded by a typically Dutch landscape. 

Both women have a Dutch passport. 

Both are dressed in their own traditional clothing.

Clothing does not only cover our nakedness but also reveals our identity. The women express their identity, their heritage, and their belonging through their clothing. 

By posing alongside someone with different dress, they break out of the exclusiveness of their group identity. “We both are, as we stand next to each other, human. Our clothing shows where we come from, but our pose highlights something much more important: we are human. Wife. Mother. We are Dutch.”

The photographs are complemented with interviews about 

Family and Relationships. (Do you talk about sensitive issues within or outside the family? Can you children make their own decisions in regards to clothing, partners, et cetera)

Citizenship. (Do you vote? Are you active within your community? Where do you to be buried or cremated? This tells a lot about their sense of belonging)

Religion. (Do you view religion in the same way as your parents and grandparents?)

Photo's: C-print on dibond and Gliceé-print. Limited edition. Prices on request.

 © sjaak verboom 2017

Eemdijk foto DimL