PHOTOPROJECT DE ONGEZIENE GEZIEN

'De Ongeziene gezien'

Photoproject van Sjaak Verboom

‘De Ongeziene gezien’ is een documentair fotoproject van Sjaak Verboom.

Het project bestaat uit een serie portretten van mensen uit opvanghuis Omnizorg in Apeldoorn en van inwoners uit achterstandswijk Apeldoorn-Zuid.


Na de fotoshoot werden de mensen met een digitaal cameraatje op pad gestuurd met de vraag om hun eigen leven te fotograferen.

Plekken, personen en voorwerpen die belangrijk voor hen zijn.


Het project is geëxposeerd in museum CODA in Apeldoorn.

De fotoserie is onderdeel van een groter project van de Sant’ Egidio-gemeenschap, een wereldwijde lekengemeenschap voor de dialoog tussen godsdiensten en vreedzame oplossing van conflicten.

Deze fotoserie beoogt mensen die aan de rand van de samenleving een ‘ongezien’ leven leiden, uit hun anonimiteit te halen, zodat ze gezien worden en zich (opnieuw) bewust worden van hun mensenlijke waardigheid.


Het project De Ongeziene gezien werd in 2012 afgerond en geëxposeerd | © sjaak verboom 2012