VIDEOS ARTWORK

...

Video installatie 'Heel de Aarde'

© Sjaak Verboom | 2024


De installatie ‘Heel de Aarde’ bestaat uit een video die wordt vertoond op een scherm dat op de grond ligt. In een zwarte kist. 

Het is alsof de kijker voor een grafsteen staat.

Een zwart kind speelt met een wereldbolletje. Zij koestert het. Er klinkt een tekst en natuurgeluiden.

Bij het volgende beeld zien we haar staande voor een witte man. 

Hij ontneemt haar de wereldbol en beschadigt het. De natuurgeluiden worden verdrongen door soundscapes en andere teksten. Het kind probeert het aard-gruis op te vangen. 

Het idyllische landschapje dat steeds op de achtergrond zichtbaar was, vat vlam - zonder dat de man het in de gaten heeft. Ook de kerk wordt verwoest door het vuur.


Het ontstaan van dit werk hangt nauw samen met de vele ontmoetingen met bewoners van Afrika en ook India, Pakistan en het Midden-Oosten die ik had tijdens mijn reizen naar die gebieden. Keer op keer hoorde ik hun angstige verwondering over de extreem hoge temperaturen. Spraken zij over de serieuze bedreiging van hun bestaan.

En terug in Europa hoorde ik keer op keer dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen met de opwarming van de aarde. Sommigen vertrouwen op technologie. Anderen denken dat God hen komt redden. The show must go on.


In Afrika keek een blanke die daar al lang woonde, naar de enorme mensenmassa. Hij zei: ‘Het is een kwestie van tijd totdat deze volken zich verenigen, zich organiseren, wapens kopen en verhaal komen halen bij ons, Europeanen en Amerikanen die hun wereld hebben verwoest.’


Onze wereld heeft al vlam gevat en wij hebben het niet willen zien.

Dit werk is gemaakt voor een groepsexpositie van kunstenaarscollectief Arsprodeo die vanaf september 2024 twee jaar door het land zal reizen. Het initiatief is genomen door het collectief in samenwerking met de Groene Kerken.


Video installatie 'Zachte krachten'

© Sjaak Verboom | 2019


De video wordt geprojecteerd op een transparant dat hangt aan roestend staal. Het staal is geklemd in een ingefreesd stuk van een grafsteen.

Installatie 'Zachte krachten'

Installatie 'Zachte krachten'


Video 'Why?'

© Sjaak Verboom | 2016


Videoinstallatie 'Een Lijn in het Zand'

© Sjaak Verboom | 2016

'Een Lijn in het Zand'

© Sjaak Verboom

Installatie 'Een Lijn in het Zand'

Installatie 'Een Lijn in het Zand'

De video 'Een Lijn in het Zand' is onderdeel van een installatie.

Daarin staat de houten lijst voor de muur waarop geprojecteerd wordt. De schaduw die de lijst op het beeld werpt is een wezenlijk onderdeel van de video. De lijst wordt ingekleurd in een rood/wit patroon.


Video 'Psychogeography'

© Sjaak Verboom | 2016

Psychogeography

© Sjaak Verboom

Uitkomst van mijn dérive, een stedelijke dwaaltocht naar voorbeeld van de Internationale Situationisten. De eerste letter van elk woord van het gedicht van Ida Gerhardt heb ik omgezet in een cijfer, dat ik vervolgens heb vertaald in routeaanwijzingen.

Zo ontstond er een tocht door de stad zonder dat ik wist waarheen de reis ging en wat het eindpunt zou zijn. De woorden van het gedicht leidden mij.

Onderweg heb ik audio-opnamen en foto's gemaakt. Dat geheel heb ik op intuïtieve wijze samengevoegd tot deze korte film.

Het is waarschijnlijk een ode geworden aan een vriend die onlangs totaal onverwacht overleed.