PHOTOPROJECT SACRED PLACES

'Sacred Places'

Photoproject van Sjaak Verboom

Het fotoproject 'Heilige plaatsen' onderzoekt de verschuiving van de betekenis van gewijde plekken.

Waren deze plaatsen voorheen het domein van pelgrims en geestelijken, nu worden de pleinen en straten overspoeld met toeristen. 

Bedevaartsoorden zijn toeristische attracties geworden. 

De fotowerken tonen alleen de authentieke bezoekers van deze plaatsen: pelgrims, mannen en vrouwen voor wie deze plaatsen verwijzen naar een hogere werkelijkheid.

En de kinderen voor wie deze plaatsen een speeltuin zijn; ook zij zijn op de foto’s terecht gekomen.

De toeristen ontbreken. Slechts hun paraplu's zijn zichtbaar, of de tourguides. Alleen op de foto bij de Rotskoepel-moskee staan zij op de foto, afgewend van het heiligdom. 

pelgrim (de(m.);-s)1 iem.die naar een andere plaats reist om daar een heiligdom te bezoeken, syn. 

bedevaartsoord (het) plaats waar zich een heiligdom bevindt, waarheen mensen op bedevaart gaan, syn. bedevaartplaats

toerist (de(m.)) 1 iem. die het reizen voor zijn genoegen als ontspanning beoefent, m.n. in een hem vreemd gebied, meestal met het doel verschillende bezienswaardige of bekende plaatsen te bezoeken

bedevaart (de) 1 reis (vroeger veelal te voet) naar een heilige plaats, al biddend om daar te bidden, m.n. om een gunst af te smeken, als boetedoening of ter verdieping van het geloofsleven, syn. 

heilig (bn.) 2 met de dienst van (een) God in verband staand, daaraan zijn wijding ontlenend, syn. sacraal: het Heilige Land, Israël en delen van Jordanië (het land dat geheiligd is door het leven van Jezus) ; de Heilige Stad (Matth. 4:5), Jeruzalem; het Heilige Graf, zie bij graf 


Het fotoproject Heilige plaatsen werd gestart in 2012| ©sjaak verboom 2017 


Foto's: C-print op dibond en Gliceé-print. Gelimiteerde oplage. Prijzen op aanvraag.

© sjaak verboom 2017


The photo project 'Sacred Places' examines the shifting meaning of hallowed sites. While previously being the destination of pilgrims and clergy, now holy squares and streets are filled with tourists.

Places of pilgrimage have become tourist attractions.

The photographs only portray authentic visitors of these places: pilgrims, men and women for whom these sites refer to a higher truth. And children for whom these places are a playground.

Tourists are absent; only their umbrellas and their tour guides are visible. They only feature in the photograph of the Dome of Rock mosque in which they face away from the holy site.

Pilgrim: a person who journeys to a sacred place for religious reasons

Tourist: a person who is travelling or visiting for pleasure to a place

Pilgrimage: a pilgrim's journey

Sacred: connected with God or a god or dedicated to a religious purpose and so deserving of veneration

Holy Land: a region on the eastern shore of the Mediterranean, in what is now Israel and Palestine, revered by Christians as the place in which Christ lived and taught, by Jews as the land given to the people of Israel, and by Muslims

Photo's: C-print on dibond and Gliceé-print. Limited edition. Prices on request. 

© sjaak verboom 2017